Een ode aan de burgerwetenschapper

“De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen.” – Marcel Proust

Verwonderaars zijn al die mensen die oog hebben voor de natuur vlakbij.

De mensen die tellen, die turven, die staven. Die vragen, die lezen, gaan lopen, vertragen… weer kijken, weer turven, weer staven, en alsmaar blijven vragen. Ze beheren, beschermen, planten en zaaien en zo oogsten ze alsmaar meer ontzag voor de kracht en pracht van de natuur.

De kennis van de Nederlandse soortenrijkdom stoelt al sinds jaar en dag op deze mensen, zowel binnen de wetenschappelijke wereld als daarbuiten. Deze achtdelige serie én docu is een ode aan de verwonderaar. We zien niet alleen wat hen beweegt, maar zij lenen ook hun verrekijker en vergrootglas uit om de rijkdom waar te nemen van de natuur die ons omringt.

Abonneer je op het YouTube kanaal en #deeldeverwondering. 

Wil je als partner aanhaken en samen met ons de verwondering voor de natuur overbrengen? Neem dan contact op met rik@firmafilm.nl

Rik van der Linden

Programmamaker

+31 (0)6 46141913

rik@firmafilm.nl