Een ode aan de burgerwetenschapper

De Verwonderaars is een initiatief van documentaire- en programmamaker Rik van der Linden:

“In 2020 besloot ik al mijn werk als filmmaker in dienst te stellen van de biodiversiteit. Niet alleen uit urgentie, maar ook omdat ikzelf oog had gekregen voor de natuur in mijn directe omgeving en had ervaren wat een verrijking dat is. Ik gaf me een jaar om te kijken waar het pad van verwondering me zou brengen. Op waarneming.nl verdwaalde ik op een avond in de profielen van waarnemers. Ik zag dat er mensen waren die 700.000 vogels ingevoerd hadden, mensen die hun waarnemingen altijd op precies dezelfde plek deden. Mensen die zich helemaal toespitsen op algen en wieren en mensen die hun waarnemingen uit de jaren ’50 allemaal handmatig habben ingevoerd. Ik werd nieuwsgierig naar de mensen achter de profielen en dat was het begin van De Verwonderaars.

Gaandeweg leerde ik dat we de kennis van de biodiversiteit in Nederland te danken hebben aan een nauwe samenwerking tussen wetenschappers en deze waarnemers. Toen ik Nederlandse natuurorganisaties met dit plan benaderde bleek men bijna unaniem enthousiast. Een ode maken aan de burgerwetenchapper bleek niet alleen gewenst, maar ook gepast. Want naast tellers zijn veel burgerwetenschapper ook heel inspirerende vertellers. Meer en meer natuurorganisaties schaarden zich achter het project, openden hun deuren en voedden mij met inspirerende verwonderaars. Ik behield autonomie en kreeg volop vertrouwen, én financiering.

We wilden met De Verwonderaars een voorbeeld stellen van een gezamenlijk verhaal waarin we de liefde voor natuur te delen.

Als reclamemaker voor natuur werd me steeds duidelijker wat ons hier te doen stond. We wilden met De Verwonderaars een voorbeeld stellen van een gezamenlijk verhaal waarin we de liefde voor natuur te delen. Kruisbestuiving van kennis, netwerk en kanalen en tot mijn genoegen stond iedereen ervoor open om nieuwe paden te gaan bewandelen. Er kwam een samenwerking op gang die te vergelijken is met een ecosysteem, dat het beste funcitioneert als niet één soort centraal staat, maar juist de samenhang daartussen. En daar zijn we best trots op.”

Partners